Samenvatting gegevensretentie

Deze samenvatting toont de standaardcategorieën en -doelen voor het bewaren van gebruikersinformatie. Bepaalde delen van het systeem kunnen meer specifieke categorieën en doelen hebben dan de hier vermelde.

Website

Categorie

GDPR

Doel

Bewaartermijn


1.      De volgende persoonsgegevens zullen worden verwerkt in het kader van de Hoofdovereenkomst:  voornaam, tussenvoegsels, achternaam, telefoonnummer, adres, email adres, geboortedatum, gebruikersnaam, , IP-adres, dienstverband[ZV1] .


2.      Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden:


Het verzamelen en opslaan van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in verband met het aanbieden van (online) cursussen aan medewerkers van Basic-Fit. Medewerkers van Basic-Fit hebben toegang tot de online portal Moodle, of worden hiervoor door de leidinggevende uitgenodigd.


Employee Performance Group BV draagt zorg voor het beheer en de support van de softwaretoepassingen die het bedrijfsproces van Basic-Fit ondersteunen en heeft in dit kader inzage in/ toegang tot de persoonsgegevens zoals hierboven vermeld.


3.      Bewaartermijn voor de persoonsgegevens:


Voor Nederland, Frankrijk, Belgie en Luxemburg geldt een bewaartermijn van 2 jaar na einde dienstverband van de medewerker van Basic-Fit


Voor Spanje geldt een bewaartermijn van 4 jaar na einde dienstverband van de medewerker van Basic-Fit. [ZV1]Wel of niet in dienst van de werkgever.

Met als reden:
Wordt gebruikt als invulling van het profiel en kan gebruikt worden om cursussen aan te bieden. Ontvangen van de nieuwsbrief en aanbevelingen.


Bewaarperiode
2 jaren
Wettelijke basis
Overeenkomst (AVG Art. 6.1(b)) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
Reden voor het verwerken van gevoelige persoonlijke gegevens
Arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht (AVG Art. 9.2(b)) De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor zover zulks is toegestaan bij Unierecht of lidstatelijk recht of bij een collectieve overeenkomst op grond van lidstatelijk recht die passende waarborgen voor de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene biedt

Gebruikers

Categorie

GDPR

Doel

Bewaartermijn


1.      De volgende persoonsgegevens zullen worden verwerkt in het kader van de Hoofdovereenkomst:  voornaam, tussenvoegsels, achternaam, telefoonnummer, adres, email adres, geboortedatum, gebruikersnaam, , IP-adres, dienstverband[ZV1] .


2.      Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden:


Het verzamelen en opslaan van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in verband met het aanbieden van (online) cursussen aan medewerkers van Basic-Fit. Medewerkers van Basic-Fit hebben toegang tot de online portal Moodle, of worden hiervoor door de leidinggevende uitgenodigd.


Employee Performance Group BV draagt zorg voor het beheer en de support van de softwaretoepassingen die het bedrijfsproces van Basic-Fit ondersteunen en heeft in dit kader inzage in/ toegang tot de persoonsgegevens zoals hierboven vermeld.


3.      Bewaartermijn voor de persoonsgegevens:


Voor Nederland, Frankrijk, Belgie en Luxemburg geldt een bewaartermijn van 2 jaar na einde dienstverband van de medewerker van Basic-Fit


Voor Spanje geldt een bewaartermijn van 4 jaar na einde dienstverband van de medewerker van Basic-Fit. [ZV1]Wel of niet in dienst van de werkgever.

Met als reden:
Wordt gebruikt als invulling van het profiel en kan gebruikt worden om cursussen aan te bieden. Ontvangen van de nieuwsbrief en aanbevelingen.


Bewaarperiode
2 jaren
Wettelijke basis
Overeenkomst (AVG Art. 6.1(b)) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
Reden voor het verwerken van gevoelige persoonlijke gegevens
Arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht (AVG Art. 9.2(b)) De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor zover zulks is toegestaan bij Unierecht of lidstatelijk recht of bij een collectieve overeenkomst op grond van lidstatelijk recht die passende waarborgen voor de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene biedt

Cursuscategorieën

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd

Cursussen

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd

Activiteiten modules

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd

Blokken

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd